Essence

Jablčné šťavy z línie Essence

Koľko pokusov potrebujete na to, aby ste našli dokonalého partnera? Tak ako v reálnom živote, otázka sa vzťahuje aj na naše jablčné cuvée štavy z vysokohorských jabĺk. Cieľom je nájsť správnu chuť a skombinovať ju so silným charakterom ich prírodných aróm alebo ich spojiť a nechať priestor na ďalší vývoj. Línia Essence má 11 jablčných štiav, ktoré sme obohatili o bobule, ovocie, zeleninu alebo iné arómy. Výsledok je chuť sama o sebe, ale veríme, že sme našli spojenie aspoň na polku večnosti.

Variations on a theme: The Essence juices

How many attempts does it take to find the perfect partner? - As in real life, the question also applies to our mountain apple juice cuvées. The objective is to find the right taste to combine with the strong character of their natural aromas or to reinterpret them - taking care to leave them both with room to develop. Essence is the name of eleven mountain apple juices which we have enhanced with the addition of a fruit, berry, vegetable or various aromas . The result: a taste experience in its own right and, we believe, a union for at least half of all eternity.

 

Stránka 1 z 2 - 18 položiek celkom

Ďalšie produkty

Stránka 1 z 2 - 18 položiek celkom