Molino Quaglia

STABILNÁ MÚKA PO CELÝ ROK.

V mlyne Quaglia zameriavajú svoju pozornosť na stabilitu múky. Petra je najstabilnejšou múkou na trhu, čo znamená, že sa jej najlepšie darí v rôznych druhoch cesta. Technológia mletia zohráva dôležitú úlohu v mlyne Quaglia. Vždy hľadajú nové, inovatívne procesy, aby mohli zlepšiť svoje múky a garantovať dokonalé cesto. Vyvíjajú nové technológie, aby kvalita múky bola bezkonkurenčná. Mlyn Quaglia je miesto kde sa z múky stáva umenie. Veria, že je najpodstatnejšie skombinovať vysoko kvalitné ingrediencie s pokrokovými technológickými zručnosťami na to, aby získali perfektné pekárenské výrobky. Múka Petra môže byť trvalo udržateľná, konvečná alebo ekologická ako výsledok rôznych poľnohospodárskych tchník. Melie sa jedinečnou technikou na kameni alebo v liatinových valcoch. V oboch prípadoch tento priemyselný proces garantuje maximum ochrany jedla aká sa dá dnes dosiahnúť. Petra je výberová múka, ktorú používajú najlepší pekári, cukrári a šéfkuchári pretože si zachováva stabilitu a má plnú charakteristickú chuť.

Projekt za múkou Petra začal v roku 2006. Rodina Quaglia si uvdomila, že je potrebné zmeniť pohľad na múku a znovu potvrdiť jej dôležitosť ako najbežnejšej a jednoduchej igrediencie v ľudskej strave s cieľom zabezpečiť zdravšiu výživu, berúc do úvahy výživové a klimatické zmeny. Po druhej svetovej vojne múka postupne strácala svoje výživové hodnoty a charakteristické vlastnosti používaním rôznych druhov semien. To viedlo na trhu k uniformite farby, kvality a nutričných hodnôt múky. Petra je jedinečná múka, ktorá vyniká medzi konkurenciou. Dnes predstavuje širokú škálu vysokej výkonnosti, výraznej štruktúri, farby a chuti.

STABLE FLOURS THROUGHOUT THE YEAR.

At Molino Quaglia, we focus our attention on the stability of flours. Petra is the most stable flour on the market, which means that it performs at its best in different kinds of dough. Milling technology plays a vital role in Molino Quaglia. We are always looking for new processes and innovative solutions in order to improve the performances of flours and guarantee perfect doughs. In our mill, we develop new technologies in order to make the unparalleled quality of Petra flour tangible and visible. Molino Quaglia is the place “where flour becomes art”, as our motto says. We strongly believe that it is essential to combine our high quality ingredients with advanced technical skills in order to obtain perfect bakery products. Petra flour can be sustainable, conventional or organic as a result of different agricultural techniques. It is milled using the unique augmented stone milling process or cast-iron cylinders. In both cases, our industrial process guarantees the maximum food safety achievable today and an easy-to-use flour. Petra is chosen by the best bakers, pastry and pizza chefs and cooks because it remains stable over time and has a rich and distinctive flavor.

The project behind Petra started in 2006 in Molino Quaglia. The Quaglia family realized that there was a need to reaffirm the importance of flour, the most common and simple ingredient of the human diet, in order to ensure a healthier diet, taking also into account the nutritional and climate change aspects. Starting from the second post-war period, flour has slowly lost its nutritional values and the characteristic properties given by the different kinds of seeds used. This has led to a uniformity of the quality, the color and nutritional values of the flours on the market. Petra is a unique flour that stands out compared with other products available. Today, Petra presents a wide variety of  flour  that guarantees high performance and distinctive texture, color and flavor. 

 

Stránka 1 z 1 - 7 položiek celkom

Stránka 1 z 1 - 7 položiek celkom