Stefania Calugi

Stefania Calugi založila spoločnosť v roku 1987, keď začala predávať čerstvé hľuzovky, pričom ich vyberala iba od dôveryhodných "lovcov" hľuzoviek, ktoré schvaloval jej otec Renato. Stefania chce od začiatku posilniť územie a dodávateľský reťazec svojho regiónu Toskánska s cieľom postupne vybudovať excelentnosť Made In Italy, preto vždy uplatňovala dôslednú starostlivosť ako pri výbere surovín, tak pri procese vývoja, ktorý sa orientoval na neustálu technologickú inováciu. Spoločnosť STEFANIA CALUGI momentálne vyrába približne 150 produktov, pričom spoločným prvkom všetkých produktov je kombinácia toskánskej tradície a modernosti s výsledkom, ktorý vyzdvihuje pravú a často strodávnu regionálnu chuť s prímesou kreativity. Všetko začína od prvotných surovín, ktoré sú podrobené dôkladnému výberu zameranému predovšetkým na hodnotení čerstvosti a chuti. Aj dnes Stefania a Jurij osobne vyberajú najlepšie hľuzovky. Pracovné metódy ostávajú remeselné a každé spracovanie rešpektuje pôvodnú chuť: okrem toho je koncepcia receptov inšpirovaná miestnou kultúrou a históriou s veľkou vášňou a tvorivosťou. Ich etika je založená na práci a rešpektovaní princípov.

Stefania Calugi founded the company in 1987, when she started selling fresh truffles, selecting the product from a network of trusted truffle hunters identified and evaluated by her father Renato. From the beginning Stefania intends to enhance the territory and the supply chain of its region, Tuscany, with the aim of building over time a Made in Italy excellence: therefore it has always implemented a rigorous care both in raw materials choice and in the development processes, the latter oriented towards constant technological innovation. STEFANIA CALUGI preserved products range currently includes about 150 items: the recipes common denominator is constitutes by the combination of Tuscan tradition and modernity, with a result that enhances the genuine, often ancient regional flavors blended with creative touch. Everything starts from raw materials, which are subjected to a rigorous selection focused especially on freshness and flavors evaluation: even today Stefania and Jurij personally choose the best truffles.The working methods are artisan and every processing respects the original ingredients taste: in addition the recipes concept and revision -often inspired by local culture and history- are achieved with deep passion and great creative push. Our ethics is based on work and respect principles: we are an expanding big family!

 
5
16 1516
Značky

Stránka 1 z 2 - 21 položiek celkom

Ďalšie produkty

Stránka 1 z 2 - 21 položiek celkom