Yurrita

Konzervy Yurrita sú rodinným biznisom už od roku 1867. Je to malá rodinná firma o 100 ľuďoch, ktorí pracovali celé generácie v konzervárskom a rybnom priemysle. V začiatkoch produkovali a predávali nakladané slané ryby distribuované z Mutriku do celého Španielska za pomoci vozov ťahaných koňmi. Pôvodná konzervárňa začala svoju prácu v prízemí domu rodiny Yurrita. Najprv sa konzerváreň nazývala Casa Mauleón. Medzi všetkými dnešnými španielskymi konzervárňami je Yurrita jedna z najstarších. Spoločnosť bola založená José Miguelom Mauleónom v rodinnej rezidencii Casa Mauleón. Jeho dcéra Francisca sa vydala za Agapito Yurrita, a to bol aj začiatok rodiny Yurrita v priemysle konzervovania a solenia. Po piatich generáciách a po skoro 150 rokoch je Yurrita najstaršia konzerváreň v Baskitsku a jedno z najstarších agropotravinárskych odvetí v Španielsku. Yurrita Group používa suroviny, ktoré boli ulovené rešpektujúc tradičné rybárske umenie, rešpektujúc námornú rezerváciu a trvalo udržateľné riadenie rybolovu. Všetko je ručne spracované a celý výrobný proces až po balenie je prísne sledovaný. 

Conservas Yurrita is a family-owned business founded in 1867. In its early days it produced and sold pickled and salted fish distributed from Mutriku to the rest of Spain, using horse-drawn carts as a mode of transport. The original canning factory commenced its work in the basement of the Yurrita family home. The initial Yurrita canning factory was known as Casa Mauleón. Among all the current Spanish canning companies, this is probably the oldest building dedicated to fish canning. The company was founded by José Miguel Mauleón, at the Casa Mauleón family residence. José Miguel’s daughter, Francisca, married Agapito Yurrita, forming the second generation and the beginnings of the Yurrita family in the canning and salting industry. After five generations and a history of almost 150 years, Yurrita is the oldest canning company in the Basque Country and one of the oldest agri-food industries in operation in Spain. Yurrita Group uses raw materials that have been caught respecting the traditional arts of fishing, respecting the Marine Sanctuaries and sustainable fishing management. The products are handmade and handcrafted, taking great care of the selection process right through to the packaging process. Our company is a small family of 100 people who have worked for generations in the canned fish industry. We are located in Mutriku (Guipúzcoa) a town with a long canning tradition always linked to the sea.

 

Stránka 1 z 1 - 4 položiek celkom

Stránka 1 z 1 - 4 položiek celkom