Zberateľské nože

 

Stránka 1 z 2 - 22 položiek celkom

 • 1032 ciociaro1 Kód: 1032/VOL
  Ciociario
  Na objednávku Značka: Saladini

  Tento nôž bol exkluzívne vrobeny v našom nožiarstve ako jednoduchý a praktický nôž na výrobu aj použitie. Je voľne inšpirovaný rímskymi nožmi (odtiaľ je jeho názov) a neni s pružinovým mechanizmom. Čepeľ má otočný čap na otvorenie noža, zatiaľ čo skrutka z nehrdzavejúcej ocele riad stupeň svojej pružnosti. Rukoväť je vyrobená z jedného kusu materiálu a je zdobená rezbami a drážkami.

  This knife has been exclusively designed within our cutler’s shop as a simple and practical knife, both in terms of its production and its use. It is loosely inspired by Roman knives (hence its name Ciociaro), although it does not use a spring mechanism. The blade has a pivot pin to open the knife, while a stainless steel screw controls the degree of its flexibility. The handle is made from a single piece of material decorated with carvings and grooves.

  €90
 • 1031 caccia mugellano senza sodi Kód: 1031/OLI
  Caccia Mugellano bez ozdobného nitu
  Na objednávku Značka: Saladini

  Tento nôž sa používa na lovenie: v skutočnosti staršie modely tohto loveckého noža prišli s príslušenstvom pre brokovnice. Berie inšpiráciu z populárych modelov, ktoré mali kovanie na hlave nitov pre vyťahovanie kaziet, ktoré sa teraz už nepoužívajú lebo moderné brokovnice to robia automaticky. Je to veľmi robustný nôž s praktickou a šikovnou čepeľou.

  This knife is used for hunting; in fact, even older models of this hunting knife came complete with accessories for shotguns. It takes inspiration from popular models that had fittings on the head of the studs to extract cartridges, which have now fallen into disuse due to the fact that modern shotguns automatically expel the cartridge. It is a very sturdy knife with a practical and handy spear blade.

  od €110
 • 1005 gobbo abruzzese1 Kód: 1005/OLI
  Gobbo Abruzzese
  Na objednávku Značka: Saladini

  Tento nepochybne fascinujúci nôž má jedinečný tvar. Od polovice 19.storočia sa jeho pôvod spája s nožom z Abruzza, mesta Loreto Arputino a dodnes si zachoval rovnaké vlastnosti: rovnú, úzku, špicatú čepeľ v tvare trstinového listu s priamou rukoväťou, ktorá siaha až do polovice a výrazne sa zaokrúhluje smerom ku koncu až tak, že z toho vzniklo meno gobbo (hrbáč). Abruzzese zo Scarperie je extrémne ľahký a ľahko ovládateľný  nôž, ako celok má hladký a elegantný tvar a právom si zaslúži byť známy ako pravý nôž zo Scarperie.

  This undoubtedly fascinating knife has a unique shape. Dating back to the mid-nineteenth century, its origins are linked to a knife from the Abruzzo town of Loreto Aprutino and it still retains its original features: a straight, narrow, pointed blade in the shape of a reed leaf, with a straight handle stretching up to halfway that then curves markedly towards the end, so much so that it gives the knife its popular name of gobbo (or hunchback in English). The Abruzzese of Scarperia is an extremely light and easy to handle knife, as a whole it has a sleek, elegant shape and fully deserves to be known as a real Scarperia knife.

  od €110
 • 1020 foggia antica con sodi1 Kód: 482/OLI
  Foggia Antica
  Na objednávku Značka: Saladini

  Starý Sardínsky nôž, ktorý bol používaný pred viac populárnym modelom Pattada. Niektoré modely používali väčšiu čepeľ v tavre bobkového listu a patrili k najbežnejším sardínskym nožom počas 19. storočia. Naša verzia má tradičný tvar zaoblenej čepele a vysoko-klenutú rukoväť s úkosom v tvare kozieho kopyta. Nôž je vyrobený v dvoch verziách, jeden s ozdobným nitom a jeden bez, nahrádzajúci klasickú hadicovú svorku okolo podložky a tiež obsahuje jednoduchý pružinový mechanizmus.

  This model is an ancient Sardinian knife which was used before the more popular Pattada knife was around.
  Some models used to have a large blade in the shape of a bay leaf and were among the most common knives in Sardinia during the 19th century. Our version has the traditional shape with a rounded blade and a high-arched handle, featuring a butt in the shape of a goat’s hoof. The knife is crafted in two different versions, one with studs and one without, replacing the classic hose clamp around the bolster and also featuring a simple spring mechanism.

  od €120
 • Maremmano Tradizionale Kód: 1007/OLI
  Maremmano Tradizionale
  Na objednávku

  Pôvodom pochádza z prvej polovice 19. storočia z regiónu Maremma medzi Toskánskom a Laziom. Stopy tohto modelu boli nájdené v Ríme v múzeu kriminológie, ktoré boli zadržané počas väzenskej vzbury Civitavecchi v roku 1848. Spravidla bol vyrábaný v Toskánsku a v katalógoch z polky 19. storočia sme našli modely s jednoduchou panelovou čepeľou a s chrbticou, kde bola časť vedľa bodu vytvorená tak, aby vytvorila falošnú hranu. Tento nôž m´robustný rám s tradičnou rukoväťou vyrobenou z volského rohu ozdobeného drážkami, ktoré sa tiahnu pozdĺž materiálu. Tento nôž mal v Scarperii vždy dôležitú pozíciu v produkcii.

  Originating from the Maremma region between Tuscany and Lazio, this knife dates back to the first half of the nineteenth century. There are traces of this model in several examples held by the Criminology Museum in Rome, which were seized during a rebels’ revolt at Civitavecchia prison in 1848. It was typically made in Tuscany and in catalogues from the mid-nineteenth century we find models with a single panelled blade and a spine edge, where the part next to the point has been crafted to form a false edge. This knife has a sturdy frame with a traditional handle made from ox horn decorated with grooves running down the material. It has always had an important position in the knife production of Scarperia.

  od €120
 • 1015 napoletano Kód: 479/OLI
  Napoletano
  Na objednávku Značka: Saladini

  Tento nôž je časťou Neapolskej tradície a obsahuje niektoré hlvné charakteristiky nožu Maremmano. V skutočnosti, podľa starých opisov tohto noža, bol považovaný za vhodný nôž na krájanie a piercing. Nie je jasné, ktorý z nich sa stal meradlo, ale model zo Scarperie, ktorý je možné vidieť v mnohých katalógoch z konca 19.storočia, sa zdali byť veľmi štíhly a elegantný. Má rukoväť z volského rohu s jednoduchým pružinovým mechanizmom a jedno panelovou čepeľou s falošným okrajom-

  This knife is part of Neapolitan traditions and features some of the main characteristics of the famous Maremmano knife. In fact, according to old descriptions of this knife, it was deemed suitable for cutting and for piercing. It is not clear which one became the benchmark, but the Scarperia model, which can be seen in many catalogues from the late nineteenth century, tended to be very slim and sleek. It has an ox horn handle with a simple spring mechanism and a single panel blade with a false edge.

  od €120
 • 1028 pattada senza sodi1 Kód: 1028/OLI
  Pattada bez ozdobného nitu
  Na objednávku Značka: Saladini

  Toto je vynikajúci sardínsky nôž, v skutočnosti nesie svoje meno podľa malého mesta Pattada, ktoré je známe produkciou tohto typu noža. Model, ktorý ponúka Saladini čerpá inšpiráciu z klasického sardínskeho modelu, kde sme kompletne zrevidovali jeho štruktúru, vložili oceľové zložky do rúčky a jednoduchý pružinový mechanizmus, ktorý čiastočne blokuje čepeľ. Vytvorili sme dve verzie noža Pattada, jeden s nitom a jeden bez, ktorý nahradí klasickú hadicovú svorku okolo podložky.

  This is a Sardinian knife par excellence; in fact, it takes its name from the small town of Pattada which is famous for producing this type of knife. The model we offer draws inspiration from the classic Sardinian model, although we have completely revised its structure, putting steel liners inside the handle and a simple spring mechanism that partially blocks the blade. We craft two versions of the Pattada, one with studs and one without, replacing the classic hose clamp around the bolster.

  od €120
 • Rosolino Kód: 1012/OLI
  Rosolino
  Na objednávku Značka: Saladini

  Originálne zo Sicílie z polovice 19.storočia, tento nôž je známy ako Rasolino vďaka svojej čepeli, ktorá pripomína žiletku (razor). Našli sme stopy pozoruhodne dlhého Rasolino noža, čo mal 25 cm a rukoväť z volského rohu v starommodeli s jednoduchým strunovým mechanizmom dekorovaný rezbami a drážkami pozdĺž materiálu. Potom čo bol prijatý zákon Giolitti v roku 1908, ktorý zakazval držanie ostrých nožov, bola táto zmenšená verzia jedna z málo nožov, ktoré tomuto zákonu nepodliehali. Má veľmi dobré krájacie schopnosti, a tak ho Coltelleria Saladini vyrobila aj vo verzii rezačky cigár s pohodlnou sekciou na rukoväti.

  Originally from Sicily in the mid-nineteenth century, this knife is known as the Rasolino due to the blade’s similarity to a razor. We find traces of remarkably large Rasolino knives, about 25 cm in size, in ancient models with a simple spring mechanism and an ox horn handle decorated with carvings and grooves running down the material. Once the Giolitti Law was passed in 1908, prohibiting the possession of sharp knives, it is thought that a revised size model of this knife was one of the few models that were permitted. Appreciated for its cutting ability, the Coltelleria Saladini has also fitted this knife with a convenient section on the handle for a Tuscan cigar cutter (only in the cigar cutter model).

  od €120
 • Senese Kód: 1003/OLI
  Senese
  Na objednávku Značka: Saladini

  Vzhľad má veľmi podobný nožu Fiorentino, najväčší rozdiel je, že rukoväť nemá žiadne kovové ozdoby. V porovnaní s Fiorentino má uhladenejšie línie a je viac elegantný. Rukoväť je typicky vyrobená z kovanej oceli z volského rohu, vybavená jednoduchým pružinovým mechanizmom, zatiaľ čo zadok noža je niekedy zakončená malými rezbami. Tento model si plne zaslúži svoje miesto medzi klasickými nožmi zo Scarperie. 

  Very similar to the Fiorentino in appearance, the main difference with this knife is that the handle does not have any metal trimmings. Compared with the Fiorentino, it has sleeker lines and a rather elegant finned profile. The handle is typically made from hot-forged ox horn and fitted with a simple spring mechanism, while the butt is sometimes crafted with small carvings. This model fully deserves its place among the Scarperia classics

  od €120
 • 1019TC trend Kód: 1019T/OLI
  Trend
  Na objednávku Značka: Saladini

  Navrhnutý nožiarstvom Saladini v roku 1998. Trend má všetky charakteristiky bežného zatváracieho noža. Má moderný dizajn a bol navrhnutý s myšlienkou, že každý môže vlastniť svoj osobný steakový nôž na použitie na doma alebo v reštaurácii. Hladká čepeľ je veľmi štíhla a ostrá, aby dokonale prerezala akékoľvek mäso. Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, ktorá bola vyčistená a stvrdená, aby dosiahla dokonalú tvrdosť. Má otváranie na zámok, nemá pružinový mechanizmus, čepeľ sa uzamyká v jednom, bezpečnom bode. Skrutka znehrdzavejúcej ocele, ktorá slúži ako hmoždinka pre čepeľ znamená, že je možné demontovať môž v prípade potrebnej údržby. Steakový nôž Trend je unikátny, štýlový nôž, ktorý bol vytorený na to, aby zvýšil pôžitok pri krájaní. So svojim zváraným oceľovým ramenom na chrbte rkoväte je Trend nožom, s ktorým sa budete môcť pochváliť, dokonca ju môžte personalizovať vlastným menom vyrytým na striebornej nálepke vloženej do rukoväte.

  Designed by the Coltelleria Saladini in 1998, the “Trend” knife features all the usual characteristics of a clasp knife. However, its modern design has been developed to ensure that everyone can have their own personal steak knife to use at home or at a restaurant.
  The smooth blade is very slender and sharp to provide the perfect cut of any meat. It is made from stainless steel which has been blanked and tempered to reach the perfect hardness, while the Saladini brand logo has been engraved onto the inside of the blade. Its liner-lock opening system does not have a spring mechanism and allows the blade to lock up in one simple, safe motion. The stainless steel screw, which serves as a dowel pin for the blade, means that the knife can be easily disassembled if any maintenance is required. The “Trend” steak knife is a unique, stylish item, which has been created to enhance the flavour from the perfect cut. With its welded steel thumb ramp on the spine of the handle, the “Trend” is a knife that you’ll be proud to show off; it can be personalised with your own name engraved on the silver nametag embedded onto the handle.

  od €120
 • 1033SC zuava next con sodi1 Kód: 1033/OLI
  Zuava Next bez ozdobného nitu
  Na objednávku Značka: Saladini

  Chceli sme pokračovať v histórii noža Zuava. Pokúsili sme sa zmodernizovať jeho línie a urobiť ho viac súčasným: výsledkom je Zuava Next, exkluzívny produkt z nožiarstva Saladini. Čepeľ je vybavená systémom vložky, čo robí nôž bezečnejším a jednoduchším na používanie v porovnaní s klasickým pružinovým mechanizmom. Vyrobili sme dve verzie jednu s odzobným nitom a jednu bez.

  We wanted to continue the history of the Zuava knife. As such, we tried to modernise its lines and make it more up-to-date: the result is the Zuava Next, an exclusive product from the Coltelleria Saladini. The blade features a liner-lock system, which makes the knife safer and easier to use compared with the classic spring mechanism. We craft two versions of the knife, one with studs and one without.

  od €120
 • 1017O rasolino tagliasigari1 Kód: 1017/OLI
  Rasolino Tagliasigari (Rezačka cigár)
  Na objednávku Značka: Saladini

  Originálne zo Sicílie z polovice 19.storočia, tento nôž je známy ako Rasolino vďaka svojej čepeli, ktorá pripomína žiletku (razor). Našli sme stopy pozoruhodne dlhého Rasolino noža, čo mal 25 cm a rukoväť z volského rohu v starommodeli s jednoduchým strunovým mechanizmom dekorovaný rezbami a drážkami pozdĺž materiálu. Potom čo bol prijatý zákon Giolitti v roku 1908, ktorý zakazval držanie ostrých nožov, bola táto zmenšená verzia jedna z málo nožov, ktoré tomuto zákonu nepodliehali. Má veľmi dobré krájacie schopnosti, a tak ho Coltelleria Saladini vyrobila aj vo verzii rezačky cigár s pohodlnou sekciou na rukoväti.

  Originally from Sicily in the mid-nineteenth century, this knife is known as the Rasolino due to the blade’s similarity to a razor. We find traces of remarkably large Rasolino knives, about 25 cm in size, in ancient models with a simple spring mechanism and an ox horn handle decorated with carvings and grooves running down the material. Once the Giolitti Law was passed in 1908, prohibiting the possession of sharp knives, it is thought that a revised size model of this knife was one of the few models that were permitted. Appreciated for its cutting ability, the Coltelleria Saladini has also fitted this knife with a convenient section on the handle for a Tuscan cigar cutter (only in the cigar cutter model).

  od €128
Ďalšie produkty

Stránka 1 z 2 - 22 položiek celkom