Zberateľské nože, Strana 2

 

Stránka 2 z 2 - 22 položiek celkom

 • 1031 caccia mugellano senza sodi Kód: 1031T/OLI
  Caccia Mugellano s ozdobným nitom
  Na objednávku Značka: Saladini

  Tento nôž sa používa na lovenie: v skutočnosti staršie modely tohto loveckého noža prišli s príslušenstvom pre brokovnice. Berie inšpiráciu z populárych modelov, ktoré mali kovanie na hlave nitov pre vyťahovanie kaziet, ktoré sa teraz už nepoužívajú lebo moderné brokovnice to robia automaticky. Je to veľmi robustný nôž s praktickou a šikovnou čepeľou.

  This knife is used for hunting; in fact, even older models of this hunting knife came complete with accessories for shotguns. It takes inspiration from popular models that had fittings on the head of the studs to extract cartridges, which have now fallen into disuse due to the fact that modern shotguns automatically expel the cartridge. It is a very sturdy knife with a practical and handy spear blade.

  od €135
 • 1008 maremmano foglia Kód: 1008/OLI
  Maremmano a foglia
  Na objednávku Značka: Saladini

  Toto je staršia verzia nožu Maremmano zo Scarperie. V porovnaní s novším modelom má viac okrúhly tvar s čepeľ má typický kopijový tvar s tupou chrbticou, čo pravdepodobne znamená, že sa podobá tradičným nožom z Ríma z 18. a 19. storočia. Starý tvar tohto modeli vyžaduje čepeľ s jednoduchou plochou bez panelov. Je to jednoduchý, robustný nôž s podhodnoteným bodom, ktorý ho robí vhodným pre všetky účely.

  This is the older version of the Maremmano of Scarperia. It has a more sinuous coating compared with the latest model and the blade has a typical spear shape with a blunt spine, which probably means it is a close relation to the traditional Roman knives of the eighteenth and nineteenth century. The old shape of this model requires a blade with a single cutting edge without any panelling. It is a simple, robust knife with an understated point that makes it suitable for all purposes.

  od €135
 • Pattada C/S Kód: 1028/OLI3
  Pattada C/S
  Na objednávku Značka: Saladini

  Toto je vynikajúci sardínsky nôž, v skutočnosti nesie svoje meno podľa malého mesta Pattada, ktoré je známe produkciou tohto typu noža. Model, ktorý ponúka Saladini čerpá inšpiráciu z klasického sardínskeho modelu, kde sme kompletne zrevidovali jeho štruktúru, vložili oceľové zložky do rúčky a jednoduchý pružinový mechanizmus, ktorý čiastočne blokuje čepeľ. Vytvorili sme dve verzie noža Pattada, jeden s nitom a jeden bez, ktorý nahradí klasickú hadicovú svorku okolo podložky.

  This is a Sardinian knife par excellence; in fact, it takes its name from the small town of Pattada which is famous for producing this type of knife. The model we offer draws inspiration from the classic Sardinian model, although we have completely revised its structure, putting steel liners inside the handle and a simple spring mechanism that partially blocks the blade. We craft two versions of the Pattada, one with studs and one without, replacing the classic hose clamp around the bolster.

  od €135
 • 1028SB pattada con sodi Kód: 1028/OLI2
  Pattada s ozdobným nitom
  Na objednávku Značka: Saladini

  Toto je vynikajúci sardínsky nôž, v skutočnosti nesie svoje meno podľa malého mesta Pattada, ktoré je známe produkciou tohto typu noža. Model, ktorý ponúka Saladini čerpá inšpiráciu z klasického sardínskeho modelu, kde sme kompletne zrevidovali jeho štruktúru, vložili oceľové zložky do rúčky a jednoduchý pružinový mechanizmus, ktorý čiastočne blokuje čepeľ. Vytvorili sme dve verzie noža Pattada, jeden s nitom a jeden bez, ktorý nahradí klasickú hadicovú svorku okolo podložky.

  This is a Sardinian knife par excellence; in fact, it takes its name from the small town of Pattada which is famous for producing this type of knife. The model we offer draws inspiration from the classic Sardinian model, although we have completely revised its structure, putting steel liners inside the handle and a simple spring mechanism that partially blocks the blade. We craft two versions of the Pattada, one with studs and one without, replacing the classic hose clamp around the bolster.

  od €135
 • 1006 tre pianelle1 Kód: 1006/OLI
  Tre Pianelle
  Na objednávku Značka: Saladini

  Nôž Tre Pianelle získala svoj názov zo štýlu čepele, ktorý ma tri fazety: dva naklonené bočné panely a stredový panel.  Tento nôž má dlhú históriu. v skutočnosti troj panelová čepeľ bola vynájdená v rímskom a sicílskom modeli z pred 19. storočia a v iných loveckých nožoch. Majú neuveriteľne ostré línie, ktorý boli viac vhodné na sebaobranu alebo útok, skôr ako na krájanie. Táto krvilačná strana noža bola však našťastie zabudnutá po tom ako sa z neho stal nôž zo Scarperie a Toskánsko nebolo sužované sériou bodnutí, ktoré boli v tomto storočí časté aj v iných oblastiach.  Tento nôž spomedzi všetkých nožov zo Scarperie je zvláštny tým, že nemá dobré rezacie vlastnosti ako sme zvyknutý pri iných. Tre Pianelle je sponový nôž, čepeľ je ostrá iba na vnútornej strane, ktorá prirodzene spadá do rukoväte, zatiaľ čo vonkajšia strana nie je ostrá vôbec. Rovanko ako u všetkých ostatných nožov päta čepele nesie charakteristický kríž sv. Andreja. Rukoväť je veľmi štíhla a končí kovovými objímkami, ktoré sú podobné ako u noža Fiorentino.

  The Tre Pianelle knife gets its name from its style of blade which features three facets: two slanted side panels and a central panel. This knife has a long history; in fact, the three panelled blade was found in Roman and Sicilian models from periods before the nineteenth century and in other hunting knives. They had incredibly sharp lines that were more suitable for self-defence or attack rather than just cutting. However, this bloodthirsty side to the knife’s history was left behind when it became a Scarperia knife and fortunately Tuscany was not plagued by the series of stabbings that had been very common in other regions in previous centuries. In fact, this type of knife is rare among Scarperia knives because its specific features do not provide the very best cutting ability which is usually found in our knives.
  As the Tre Pianelle is a clasp knife, the blade is only sharp on the inner side which folds into the handle, while the side along the spine is not sharpened. As with all our knives, the heel of the blade features our characteristic cross of St Andrew. The handle is very slender and ends with the metal ferrules that are similar to the ones on the Fiorentino knife.

  od €135
 • Zuava Kód: 1004/OLI
  Zuava
  Na objednávku Značka: Saladini

  Zuava je charakteristicky je vybavená kovovým rámom, ktorý je na vonkajšej strane obložený volským rohom a na konci sú umiestnené dva kusy pevného kovu , tzv, čapíky, ktoré dávajú nožu značnú robustnosť. Tento nôž má dlhú históriu. V podstate jeho meno pochádza z napoleonského vojenského zboru , známeho ako Zouaves, ktorý bol pravdepodobne vybavený čepeľou podobnou tomuto nožu, ktorá je dnes známa ako francúzska čepeľ. jeho názov má ženskú formu pretože pochádza z mena "alla zuava" . Tento robustný a ľahko ovládateľný nôž bol používaný na všetky druhy použitia od lovu cez opracovanie kože až po prácu na poliach a doma. Bol považovaný za cennú vec každého kto mal to šťastie tento nôž mať, dokonca ho používali na jedenie. Vďaka všestrannému použitiu, bol to jeden z najznámejších nožov vyrobených v Scarperii, a preto ho aj veľa ľudí považuje za "Nôž Scarperie".

  The Zuava characteristically has a metal frame covered on the outside by ox horn plating and features two pieces of solid metal at the end, called studs, which give the knife its considerable robustness. This knife has a long history. In fact, its name comes from an old Napoleonic military corps, known as the Zouaves, who were probably equipped with a blade similar to this knife, which still today is known as a French blade. Its name takes the feminine form since it comes from the expression “alla zuava”. This sturdy, easy to handle knife was used for all kinds of purposes, from hunting and skinning animals to working in the fields or at home. It was a treasured possession of anyone who was lucky enough to own one and was even used for eating. With this versatile range of uses, it was the most well-known knife made in Scarperia and many people therefore considered it to be the knife of Scarperia.

  od €145
 • 1033SC zuava next con sodi1 Kód: 1033T/OLI
  Zuava Next s ozdobným nitom
  Na objednávku Značka: Saladini

  Chceli sme pokračovať v histórii noža Zuava. Pokúsili sme sa zmodernizovať jeho línie a urobiť ho viac súčasným: výsledkom je Zuava Next, exkluzívny produkt z nožiarstva Saladini. Čepeľ je vybavená systémom vložky, čo robí nôž bezečnejším a jednoduchším na používanie v porovnaní s klasickým pružinovým mechanizmom. Vyrobili sme dve verzie jednu s odzobným nitom a jednu bez.

  We wanted to continue the history of the Zuava knife. As such, we tried to modernise its lines and make it more up-to-date: the result is the Zuava Next, an exclusive product from the Coltelleria Saladini. The blade features a liner-lock system, which makes the knife safer and easier to use compared with the classic spring mechanism. We craft two versions of the knife, one with studs and one without.

  od €145
 • 1030 scarperiese acciaio (1) Kód: 494/OLI
  Scarperiese Acciaio
  Na objednávku Značka: Saladini

  Tento zberateľský nôž je reprodukciou noža "Lo Scarperia", navrhnutý Giacomom Cecchi a vyprodukovaný v limitovanej edícii iba 10 kópii pri príležitosti 700. výročia Scarperie a 10. výročia Saladini. Scarperiese reprezentuje najviac charakteristický nôž od Saladini v každom aspekte od dizajnu, cez celú históriu tejto starobylej profesie. Rukoväť v tvare nožníc a je vyroená z dvoch vybrúsených kovov, vyrobených buď z nehrdzavejúcej ocele alebo titánia. Nôž je obľubovaný pre svoju ľahkosť, ale aj robustnosť. Povrchová úprava vložiek mže byť upravená ľubovolným prírodným materálom, ktorý používame. Je to bezpochyby zberateľký nôž aj keď vďaka stvrdenej oceľovej čepeli má zaujímavú rezaciu schopnosť a robí z neho nôž pre každú príležitosť.

  This collectors’ knife is a scale reproduction of “Lo Scarperia”, a knife designed by Giacomo Cecchi and produced in a limited series, with only 10 copies made to mark the 700th anniversary of Scarperia and the tenth anniversary of Saladini.
  The Scarperiese represents the most characteristic Saladini knife in every aspect, since its design encapsulates the entire history of our ancient profession. The scissor-style handle is crafted from two milled sheets of metal, which come in either stainless steel or titanium. The knife is admired for its lightness but also for its robustness. The finishing on the inserts can be customised with any of the natural materials we use. It is undoubtedly a collectors’ knife, although it still features an impressive cutting ability thanks to its tempered steel blade, making the knife perfect for any purposes.

  od €195
 • 1001 fiorentino Kód: 1001/VOL
  Fiorentino
  Na objednávku Značka: Saladini

  The Fiorentino is perhaps the most refined knife from our late nineteenth-century production in Scarperia. Today, as it was back then, the knife is appreciated as much for its aesthetic value as it is for its cutting ability. The blade, known as a French blade, is made from a single panel with a slightly concave, rounded cutting edge, while the spine gives the knife its scimitar shape. The handle is typically made from hot-forged ox horn. It comes complete with metal hose clamps (usually in brass) and the butt is reinforced with a metal dowel pin riveted by two metal discs, known as ferrules. The knife is fitted with a simple spring mechanism and has perfectly balanced proportions. Nowadays, it’s decorated with a silver finish.

  €205
 • 1030TC scarperiese titanio Kód: 1030T/OLI
  Scarperiese Titanio
  Na objednávku Značka: Saladini

  Tento zberateľský nôž je reprodukciou noža "Lo Scarperia", navrhnutý Giacomom Cecchi a vyprodukovaný v limitovanej edícii iba 10 kópii pri príležitosti 700. výročia Scarperie a 10. výročia Saladini. Scarperiese reprezentuje najviac charakteristický nôž od Saladini v každom aspekte od dizajnu, cez celú históriu tejto starobylej profesie. Rukoväť v tvare nožníc a je vyroená z dvoch vybrúsených kovov, vyrobených buď z nehrdzavejúcej ocele alebo titánia. Nôž je obľubovaný pre svoju ľahkosť, ale aj robustnosť. Povrchová úprava vložiek mže byť upravená ľubovolným prírodným materálom, ktorý používame. Je to bezpochyby zberateľký nôž aj keď vďaka stvrdenej oceľovej čepeli má zaujímavú rezaciu schopnosť a robí z neho nôž pre každú príležitosť.

  This collectors’ knife is a scale reproduction of “Lo Scarperia”, a knife designed by Giacomo Cecchi and produced in a limited series, with only 10 copies made to mark the 700th anniversary of Scarperia and the tenth anniversary of Saladini.
  The Scarperiese represents the most characteristic Saladini knife in every aspect, since its design encapsulates the entire history of our ancient profession. The scissor-style handle is crafted from two milled sheets of metal, which come in either stainless steel or titanium. The knife is admired for its lightness but also for its robustness. The finishing on the inserts can be customised with any of the natural materials we use. It is undoubtedly a collectors’ knife, although it still features an impressive cutting ability thanks to its tempered steel blade, making the knife perfect for any purposes.

  od €290

Stránka 2 z 2 - 22 položiek celkom